Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ) đàn vi-ô-lông
  (tiếng lóng) điều bịp bợm
  it's all a fiddle!
  toàn là chuyện bịp bợm
  be on the fiddle
  (tiếng lóng)
  hành động bất hợp pháp; hành động không lương thiện
  [as] fit as a fiddle
  xem fit
  play second fiddle to [somebody (something)]
  bị coi là quá kém quan trọng hơn (ai, việc gì)
  đối với ông ta, gia đình kém quan trọng hơn sự nghiệp chính trị
  Động từ
  chơi đàn vi-ô-lông
  he learned to fiddle as a young boy
  anh ta học chơi đàn vi-ô-lông khi còn ít tuổi
  (+about, around) chơi rong
  thôi đừng rong chơi nữa mà làm việc gì đi nào
  (khẩu ngữ) giả mạo; lừa đảo, gian lận
  nó đã làm giả một chiếc vé vào cửa không mất tiền để xem trận đấu
  fiddle with something
  nghịch vớ vẩn trong tay
  cô ta nghịch chiếc đồng hồ trong tay thành ra đánh vỡ nó

  * Các từ tương tự:
  fiddle-bow, fiddle-case, fiddle-de-dee, fiddle-faced, fiddle-faddle, fiddle-head, fiddle-string, fiddler, fiddler-crab