Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nạn nhân
  các nạn nhân của vụ sát hại
  nạn nhân của vụ động đất
  vật hiến sinh
  fall victim [to something]
  chịu thua, chịu đầu hàng; bị khuất phục
  he soon fell victim to her charms
  anh chàng đã sớm bị khuất phục bởi vẻ đẹp duyên dáng của nàng

  * Các từ tương tự:
  Victim company, victimhood, victimisation, victimise, victimizable, victimization, victimization, victimisation, victimize, victimize, victimise