Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ) người ngốc nghếch
  don't be such a chump!
  Đừng có ngốc nghếch thế!
  khúc gỗ
  (Anh) (cách viết khác chump chop) tảng thịt đùi (cừu)
  off one's chump
  (Anh, cũ, lóng) hóa điên

  * Các từ tương tự:
  chump-chop