Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhựa cây
  (nghĩa bóng)
  nhựa sống
  he's full of sap and ready to start
  anh ta đầy nhựa sống và sẵn sàng bắt tay vào việc
  Danh từ
  (khẩu ngữ)thằng ngốc
  didn't you know I was jokingyou sap?
  đồ ngốc, mày không biết là tao đùa à?
  Động từ
  (-pp-)
  làm hao mòn, làm mất dần
  cô ta đã mất dần lạc quan
  hãy đừng làm cô ấy mất tự tin nữa!
  Danh từ
  đường hầm, đường hào (để tiến dẫn tới quân địch)

  * Các từ tương tự:
  sap-cavity, sap-head, sap-headed, sap-sucker, sapajou, sapan-wood, sapful, saphena, saphenous