Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật) giác mút;(thực vật) rễ mút
  miếng giác, đinh mút (dùng gắn cái gì vào tường…)
  (khẩu ngữ) người dễ bị lừa
  (khẩu ngữ) (+ for) người mê thích (ai, cái gì)
  tôi vốn mê xem các phim tình cảm lãng mạn