Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thợ hàn nồi (đi rong)
  (+with, at) sự hàn, sự vá
  (Anh, khẩu ngữ) đứa bé không vâng lời; đứa bé quấy rầy
  Động từ
  mày mò sửa chữa
  nó mày mò sửa chữa cái máy ấy hàng giờ, nhưng không được