Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rascal /'rɑ:skl/  /'ræskl/

 • Danh từ
  kẻ bất lương, tên vô lại
  (đùa) thằng ranh con, nhóc con
  give me my keys backyou little rascal!
  trả chìa khóa tao đi thằng ranh con kia!

  * Các từ tương tự:
  rascalion, rascality, rascally