Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (khẩu ngữ)
  lừa đảo, lường gạt
  swindle an insurance company
  lừa đảo một công ty bảo hiểm
  tôi bị lừa mất 5 bảng
  nó lừa lấy 1000 bảng của Quỹ bảo hiểm xã hội
  Danh từ
  sự lừa đảo; vụ lừa đảo
  victims of a mortgage swindle
  nạn nhân của một vụ lừa đảo
  kẻ lừa đảo, cái đưa ra để lường gạt
  câu chuyện đăng trên báo đó hoàn toàn là chuyện lường gạt

  * Các từ tương tự:
  swindler