Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ngòi (ong…), vòi (muỗi…)
  lông ngứa (của một số cây)
  sự đốt, sự chích; nốt đốt, nốt chích; sự đau nhói (do bị đốt)
  the sting of a scorpion is very painful
  nốt đốt của bò cạp rất đau
  the sting of remorse
  (nghĩa bóng) sự day dứt của lòng hối hận
  his tongue has a nasty sting
  miệng lưỡi của nó có ngòi châm nguy hiểm; nó độc mồm độc miệng lắm
  a sting in the tail
  điều khó chịu chỉ đến lúc cuối mới thấy được
  the announcement of the pay rise had a sting in its tail – we would have to work longer
  lời tuyên bố tăng lương có kèm theo một điều khó chịu là ta phải làm việc nhiều giờ hơn
  Động từ
  (stung)
  đốt, chích, châm
  một con ong châm vào má tôi
  some bees do not sting
  có những loài ong không đốt
  cơn gió như châm vào da thịt
  khói làm cay mắt tôi
  (nghĩa bóng) những lời nói của nó hẳn làm cô ta đau lòng
  cảm thấy đau nhói
  đầu gối anh ta đau nhói vì bị xước
  khiêu khích, kích động
  những lời chọc tức của chúng nó đã kích anh ta ra tay hành động
  (+ for) (khẩu ngữ) bán đắt, cắt cổ; bịp
  he was stung for £5
  anh ta bị bán cắt cổ với giá 5 bảng
  nó bị bịp trong vụ mua bán đó

  * Các từ tương tự:
  sting-ray, stingaree, stinger, stingily, stinginess, stinging, stinging-nettle, stingless, stingo