Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự châm, sự thích, sự chọc; vết châm, vết chích, vết chọc
  I gave my finger a prick with a needle
  tôi bị kim châm vào ngón tay
  sự đau nhói
  I can still feel the prick
  tôi còn thấy đau nhói
  sự cắn rứt của lương tâm
  (tiếng lóng) con cu
  (nghĩa xấu) người ngu
  kick against the pricks
  xem kick
  Động từ
  châm, chích, chọc
  đứa bé chọc quả bóng và quả bóng vỡ ra
  prick holes in paper with a pin
  dùng đinh ghim châm lỗ trên tờ giấy
  be carefulthe thorns will prick you
  hãy cẩn thận, gai sẽ châm vào tay anh đấy
  cảm thấy đau buốt
  ngón tay tôi bắt đầu nhức buốt sau khi đụng vào chất bột nhão này
  (nghĩa bóng) làm nhức nhối, làm cho day dứt, cắn rứt
  lương tâm cắn rứt hắn
  pick the bubble of
  làm tan vỡ ảo tưởng về, làm vỡ mộng về
  những con số cuối cùng về mậu dịch hẳn là sẽ làm tan vỡ ảo tưởng tự mãn của chính phủ
  prick up one's ears
  vểnh tai lên(ngựa, chó)
  vểnh tai lên(nghĩa bóng) (mà chú ý tới những gì đang nói)
  nghe nói tới "kem" là tụi trẻ vểnh tai lén chú ý

  * Các từ tương tự:
  prick off prick out, prick-eared, prick-ears, pricker, pricket, pricking, prickle