Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít)
  sự châm, sự chích, sự chọc
  cảm giác kim châm
  she felt a pricking on her scalp
  cô ta có cảm giác kim châm trên da đầu