Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  điều khó hiểu như đố người khác đoán được
  chị ta nói bằng những lời khó hiểu như có ý thách đố, rất khó mà biết chị ta muốn nói gì
  người khó hiểu; điều bí ẩn
  she is a complete riddle, even to her parents
  chị ta là một người hoàn toàn khó hiểu, ngay cả đối với bố mẹ chị
  Danh từ
  cái sàng (để sàng đất, sỏi trong vườn)
  Động từ
  sàng (sỏi…)
  lắc (cái vỉ lò) cho than, xỉ rơi xuống
  (chủ yếu ở dạng bị động) làm thủng nhiều chỗ
  mái nhà bị đạn bắn thủng nhiều lỗ
  (chủ yếu ở dạng bị động) làm ảnh hưởng đến, tác động đến; làm mắc phải
  một chính quyền mà tệ tham nhũng tràn lan
  chúng nó mắc bệnh