Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prick-eared /'prik'iəd/  

  • tính từcó tai vểnh (chó...)