Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đau nhói
  a twinge of toothache
  sự đau nhói răng
  sự cắn rứt
  a twinge of conscience
  sự cắn rứt lương tâm