Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  gian lận
  buộc tội ai đánh bài gian lận
  lừa, lừa bịp
  cheat the taxman
  lừa người thu thuế (để trốn thuế)
  cheat death
  thoát chết (nhờ may mắn hay láu cá)
  cheat [on] somebody
  (từ Mỹ) ngoại tình, không chung thủy
  cheat somebody [out] of something
  lừa ai không cho đạt cái gì
  nó bị lừa không được hưởng tài sản thừa kế hợp pháp
  Danh từ
  người gian lận (đặc biệt là trong các trò chơi bài bạc, thể thao)
  trò lừa bịp

  * Các từ tương tự:
  cheatable, cheater, cheatingly, cheattee