Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người lừa đảo, người gian lận; tên cờ bạc bịp