Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái đục
  Động từ
  (-ll-, Mỹ cách viết khác –l-)
  đục; chạm trổ
  nhà điêu khắc đục khối đá cẩm thạch thành một pho tượng đẹp
  ngôi đền đục từ một khối đá
  (từ lóng) lừa đảo (ai)
  lừa đảo ai lấy cái gì

  * Các từ tương tự:
  chiseler, chiselled, chiseller