Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • viết tắt
  viết tắt của recto
  xem recto
  viết tắt của right
  xem right

  * Các từ tương tự:
  R, r, R, R and B, R and D, R,D and D, r&d, RA, rabban, rabbet