Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unnatural /ʌn'næt∫rəl/  

 • Tính từ
  không tự nhiên, khác thường ngày
  it was unnatural for the room to be so tidy
  căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp như thế thật là khác thường ngày
  trái tự nhiên; ác độc
  unnatural sexual desires
  những ham muốn tình dục trái tự nhiên
  the unnatural murder of his own father
  vụ giết cha đẻ của mình một cách dã man
  không tự nhiên, giả tạo
  an unnatural high-pitched laugh
  tiếng cười to giả tạo

  * Các từ tương tự:
  unnaturalise, unnaturalize, unnaturalized, unnaturally, unnaturalness