Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aberrant /æ'berənt/  

 • Tính từ
  khác thường
  aberrant behaviour
  cách cư xử khác thường

  * Các từ tương tự:
  aberrantly