Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cố tình
  sự cố tình phá một công trình kiến trúc lịch sử
  hay vui đùa, thất thường (tính khí…)
  um tùm
  the weeds grew in wanton profusion
  cỏ dại mọc um tùm
  (cũ) phóng đãng; bất chính
  wanton behaviour
  tính nết phóng đãng
  Danh từ
  người phóng đãng; người phụ nữ phóng đãng

  * Các từ tương tự:
  wantonly, wantonness