Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arbitrary /'ɑ:bitrəri/  /'ɑ:bitreri/

 • Tính từ
  tùy tiện
  việc chọn cầu thủ cho đội bóng hình như hoàn toàn tùy tiện
  độc đoán
  an arbitrary ruler
  một kẻ cầm quyền độc đoán

  * Các từ tương tự:
  arbitrary distribution, arbitrary sequence, arbitrary statement, arbitrary unit