Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peremptory /pə'remptəri/  /'perəmptɔ:ri/

 • Tính từ
  (thường xấu) hống hách; độc đoán
  his peremptory tone of voice irritated everybody
  giọng hống hách của nó làm mọi người phát cáu
  dứt khoát, kiên quyết (mệnh lệnh…)

  * Các từ tương tự:
  peremptory writ