Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường xấu)
  thất thường
  he's a very erratic tennis player
  anh ta là một người chơi quần vợt thất thường (khi chơi hay, khi chơi dở)

  * Các từ tương tự:
  erratically, erraticism, erratics