Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ) sai lầm, phạm lỗi lầm
  an errant husband
  người chồng phạm lỗi lầm (không chung thủy)
  lang thang, phiêu bạt, giang hồ
  a knight errant
  hiệp sĩ giang hồ

  * Các từ tương tự:
  errantly, errantry