Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô đạo
  lợi dụng người khác để thu lợi cho mình là vô đạo
  vô luân (về mặt tình dục)
  một số người còn cho rằng có quan hệ tình dục trước khi cưới nhau là vô luân
  immoral (earnings)
  tiền kiếm được một cách vô luân (ví dụ do mại dâm mà có)

  * Các từ tương tự:
  immoralise, immoralism, immoralist, immorality, immoralize, immorally