Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tròn trĩnh, phúng phính; mũm mĩm
  a plump baby
  đứa trẻ tròn trĩnh
  a baby with plump cheeks
  đứa trẻ có má phúng phính
  a plump chicken
  con gà con mũm mĩm
  (nói trại) béo; lên cân
  you are getting a bit plump
  chị hơi béo ra đấy
  Động từ
  (+ out, up)
  [làm cho] tròn trĩnh ra [làm cho] phúng phính ra
  his cheeks are beginning to plump out (up)
  má nó bắt đầu tròn trĩnh ra
  chị ta nhồi cho gối phồng ra
  Động từ
  (+ down) rơi phịch xuống; vứt phịch xuống
  plump down the heavy bags
  vứt phịch mấy cái bị nặng xuống
  plump [oneselfdown a chair
  ngồi phịch xuống ghế
  (+ for) tin tưởng bầu cho (ai), tin tưởng chọn (ai, cái gì)
  ủy ban đã tin tưởng bầu cho ứng cử viên lão luyện nhất
  tụi trẻ chọn một cuộc đi nghỉ ở bờ biển
  Danh từ
  (thường số ít)
  cái rơi phịch xuống, cái rơi ùm xuống
  tiếng rơi phịch xuống tiếng rơi ùm xuống
  Phó từ
  phịch xuống, ùm xuống
  fall plump into the river
  ngã ùm xuống sông

  * Các từ tương tự:
  plumper, plumpish, plumply, plumpness, plumpy