Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt-)
  ngồi xổm
  ông lão ngồi xổm bên cạnh bếp lửa
  nằm bẹp xuống đất (động vật)
  (Anh, khẩu ngữ) ngồi
  can you find somewhere to squat?
  anh tìm được chỗ nào đó mà ngồi không?
  lấn chiếm để ở (ngôi nhà trống, bãi đất không…)
  những người vô gia cư chiếm một ngôi nhà ọp ẹp vô chủ để ở
  Danh từ
  thế ngồi xổm
  nhà bị lấn chiếm
  living in a squat
  sống trong một ngôi nhà lấn chiếm
  Tính từ
  (-tter; -ttest) (thường nghĩa xấu)
  mập lùn
  a squat man
  người mập lùn
  a squat teapot
  bình trà thấp bè bè

  * Các từ tương tự:
  squatter, squatty