Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)(khẩu ngữ)
  mập lùn, ngắn và mập
  pudgy child
  cháu bè mập lùn
  pudgy fingers
  ngón tay ngắn và mập