Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dư dật, thừa thãi
  ample time to get to station
  còn thừa thì giờ đi ra nhà ga
  £5 will be ample for my needs
  chỉ 5 bảng là đã quá đủ đối với tôi rồi
  nhiều, phong phú, dồi dào
  a man of ample strength
  một người sức lực dồi dào
  đồ sộ, to lớn, rộng rãi, rộng
  an ample bosom
  bộ ngực đồ sộ
  có khối chỗ cho trẻ em ở dãy ghế sau
  cuộc bầu cử được đưa tin rộng rãi trên tivi

  * Các từ tương tự:
  amplectant, ampleness, amplexicaul, amplexus