Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đánh đập, đấm, thụi
  có ai đập cửa
  tim tôi đập mạnh vì xúc động
  hai cậu bé đấm nhau vào đầu
  chị ta vỗ cái gối cho xẹp xuống
  Danh từ
  cú đấm mạnh
  give him a thump
  đấm cho nó một quả
  tiếng thịch
  the sack of cement hit the ground with a thump
  bao xi măng rơi xuống đất nghe thịch một cái

  * Các từ tương tự:
  thumper, thumping