Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er, -est)
  hoà nhã, dịu dàng
  mild temper
  tính khí dịu dàng
  he gave a mild answerin spite of his annoyance
  ông ta trả lời hoà nhã mặc dù bực tức
  ôn hoà, ấm áp (khí hậu)
  êm, không gắt (mùi vị)
  Danh từ
  (cũng mild-ale)
  rượu bia nhẹ

  * Các từ tương tự:
  mild steel, milden, mildew, mildewed, mildewy, mildly, mildness