Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subdued /sə'dju:d/  /səb'du:d/

 • Tính từ
  bị chế ngự nhẹ, dịu
  subdued lighting
  sự chiếu sáng nhẹ
  lặng lẽ uể oải một cách bất thường
  tối nay trông anh rất lặng lẽ uể oải một cách bất bình thường, có gì làm anh lo lắng thế?

  * Các từ tương tự:
  subduedly, subduedness