Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khẽ và không rõ (âm thanh)
  thầm lặng, ngầm
  muted criticism
  sự phê phán ngầm
  (nhạc) bị chặn (dây đàn)
  dịu (màu sắc)