Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  yên lặng, yên tĩnh, thanh bình
  lead a tranquil life in the country
  sống một cuộc sống yên tĩnh ở miền quê

  * Các từ tương tự:
  tranquility, tranquilize, tranquilizer, tranquillise, tranquilliser, tranquillity, tranquillization, tranquillize, tranquillizer