Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untroubled /' n'tr bld/  

  • Tính từ
    không đục, trong (nước)
    không bị quấy rầy; yên ổn, được yên

    * Các từ tương tự:
    untroubledness