Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng, âm
  tiếng chuông báo động chói tai
  speak in an angry tone
  nói với giọng tức giận
  don't speak to me in that tone [of voice]
  đừng nói với tôi bằng cái giọng đó
  âm thanh (của một nhạc cụ)
  cây đàn vi-ơ-lông âm thanh tuyệt vời
  (số ít) giọng điệu; tinh thần
  overall the tone of the book is satiricalthe book is satirical in tone
  xét tổng quát thì giọng điệu cuốn sách là châm biếm
  (hội hoạ) sắc
  một bức tranh sắc ấm
  sức khoẻ, trương lực
  good muscular tone
  trương lực cao của bắp cơ
  lose tone
  suy nhược đi
  tín hiệu điện thoại
  tín hiệu ấy có nghĩa là số điện thoại đó đang bận
  sự lên xuống giọng khi nói
  in "Are you ill?" there is usually a rising tone on "ill"
  trong "Are you ill" thường lên giọng từ "ill"
  Động từ
  tạo âm thanh đặc biệt cho; tạo sắc đặc biệt cho
  tone something down
  [làm cho] dịu đi, [làm cho] bớt gay gắt
  anh nên làm cho những lời chỉ trích có tính xúc phạm trong bài báo của anh bớt gay gắt đi thì hơn
  tone in [with something]
  hài hoà màu sắc với
  mấy tấm màn cửa mới hài hoà màu sắc một cách đẹp mắt với tấm thảm
  tone [something] up
  làm cho sáng hơn; làm cho mãnh liệt hơn, làm cho mạnh hơn
  tập luyện làm bắp cơ mãnh hơn lên

  * Các từ tương tự:
  tone language, tone poem, tone-arm, tone-colour, tone-deaf, toneless, tonelessly, toner, -toned