Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er, -est)
  ngọt dịu
  mellow fruit
  trái cây ngọt dịu
  êm dịu
  a mellow colour
  màu sắc êm dịu
  the mellow tones of a violin
  tiếng đàn viôlông êm dịu
  chín chắn, già dặn (tính tình)
  làm ngà ngà say
  Động từ
  trở thành chín ngọt (trái cây)
  [làm cho] trở thành ngọt dịu
  rượu vang để lâu trở thành ngọt dịu
  [làm cho] trở nên êm dịu hơn (màu sắc, âm thanh)
  [làm cho] trở nên chin chắn hơn
  tuổi tác đã làm cho thái độ của hắn chín chắn hơn

  * Các từ tương tự:
  mellowly, mellowness, mellowy