Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dễ chịu, dễ thương
  agreeable weather
  thời tiết dễ chịu
  agreeable voice
  giọng dễ thương
  (+ to) sẵn sàng đồng ý
  I'll invite herif you're agreeable to her coming
  tôi sẽ mời cô nếu anh sẵn sàng đồng ý

  * Các từ tương tự:
  agreeableness