Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vibrant /'vaibrənt/  

 • Tính từ
  ngân vang
  a youthful vibrant voice
  giọng ngân vang trẻ trung
  sôi động, đầy khí lực
  a city vibrant with life
  một thành phố có nhịp sống sôi động
  sáng và đậm (ánh sáng, màu)

  * Các từ tương tự:
  vibrantly