Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tốt bụng, vui tính, chan hòa
    ôn hòa, ấm áp (khí hậu)

    * Các từ tương tự:
    geniality, genially