Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nhã nhặn, lịch sự, niềm nở
  affable to everybody
  nềm nở với mọi người
  ân cần, dễ gần
  he found her parents very affable
  anh ta nhận thấy rằng bố mẹ cô nàng rất dễ thưa chuyện

  * Các từ tương tự:
  affableness