Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affableness /'æfəblnis/  

  • Danh từ
    cách viết khác affability
    sự lịch sự, sự nhã nhặn, sự hoà nhã; sự niềm nở, sự ân cần