Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cordial /'kɔ:diəl/  /'kɔ:rdʒəl/

 • Tính từ
  thân tình
  a cordial smile
  nụ cười thân tình
  (thường thuộc ngữ; nói về sự căm ghét) sâu sắc
  cordial hatred
  sự căm ghét sâu sắc
  Danh từ
  nước ngọt quả ép
  lime juice cordial
  nước chanh quả

  * Các từ tương tự:
  cordiality, cordially