Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] nhạc, [thuộc] âm nhạc
  musical instruments
  nhạc cụ
  musical talents
  tài năng âm nhạc
  thích âm nhạc; có khiếu về nhạc
  she's very musical
  cô ta rất có khiếu về nhạc
  du dương, êm tai
  he has quite a musical voice
  anh ta có giọng nói thật êm tai
  Danh từ
  (cũng musical comedy)
  ca vũ nhạc kịch

  * Các từ tương tự:
  musical box, musical chairs, musicale, musically