Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nghĩa đùa)
    dịu dàng, êm tai (âm thanh)
    (mỉa mai) tôi nghĩ là tôi đã nhận ra giọng dịu dàng của tiếng nói của chị rồi đấy