Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  như lyric
  say mê
  cô ta trở nên say mê bức tranh đẹp của cảnh vật

  * Các từ tương tự:
  lyrically, lyricalness