Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thơm tho, ngon lành
  a delicious flavour
  mùi thơm tho
  a delicious meal
  bữa ăn ngon
  what a delicious joke!
  (nghĩa bóng)trò đùa thú vị làm sao!

  * Các từ tương tự:
  deliciously, deliciousness