Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ngọt ngào; thơm ngát, ngon lành
  the luscious taste of ripe peaches
  vị ngon lành của những quả đào chín
  êm dịu (nhạc…)
  the luscious tone of the horns
  tiếng kèn êm dịu
  khêu gợi
  a luscious blonde
  một cô gái tóc vàng khêu gợi

  * Các từ tương tự:
  lusciously, lusciousness