Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  dịu mát (không khí)
  êm dịu
  (từ Mỹ, như barmy)
  xem barmy